Tin Học Số

Recent Posts

Những khác biệt giữa SSD và HDD

Ổ cứng là một thành phần quan trọng trong máy tính, tất cả dữ liệu của người dùng (hệ điều hành, dữ liệu cá nhân) đều được lưu trữ trong ổ cứng và chúng luôn được truy xuất thường xuyên. Vì thế, các nhà sản xuất phần cứng luôn không ngừng…

Sự khác nhau giữa RAM DDR4 và DDR3

Chúng tôi bắt đầu thấy một số lượng đáng kể tùy chọn bộ nhớ DDR4 trên thị trường, nhưng DDR3 vẫn là lựa chọn khuyến cáo cho đến thời điểm này. DDR4 hiện đang bị giới hạn trên nền tảng X99 và vi xử lý Extreme của Intel, những nền tảng này…